Verzend informatie

De verzending is belangrijk voor ons. We zoeken altijd naar nieuwe manieren om je bestelling zo snel en discreet mogelijk bij je af te leveren. We streven ernaar om je bestelling op tijd te bezorgen en we begrijpen dat privacy uiterst belangrijk voor jou is.

Om je de best mogelijke service te bieden, zijn er echter wel een aantal landen waar we niets of alleen bepaalde producten naartoe sturen. Om te weten welke producten we naar jouw land sturen, zie onderstaande informatie.

Onze pakketten worden meestal verstuurd met "Track & Trace' waarmee je online je bestelling kunt volgen.


Verzendkosten & levertijd


  1. Levertijden van Producten die niet op voorraad zijn, kunnen slechts bij benadering worden opgegeven.

  2. Opgegeven termijnen waarbinnen de Producten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  3. Indien Verkoper niet binnen de overeengekomen leveringstermijn kan leveren, wordt Koper hiervan met bekwame spoed op de hoogte gesteld met vermelding van de te verwachten leveringsdatum/leveringsdata. Koper kan hieraan geen recht van schadevergoeding in welke vorm dan ook ontlenen of tot ontbinding van de Overeenkomst overgaan.

  4. Bestellingen kunnen in delen afgeleverd en gefactureerd worden. Iedere deellevering wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.

  5. Levering uitsluitend aan geregistreerde klanten en handelskanalen. Verkoper behoudt zich het recht voor om kamer van koophandel nummer, licentie, diploma’s of registratienummer op te vragen.

  6. Verkoper zal de Producten zodanig verpakken en/of beveiligen dat deze Producten bij normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereiken en kunnen worden afgeleverd.

  7. Alle gegevens die van belang zijn voor de aflevering van de producten zullen door Koper op diens kosten aan Verkoper worden verstrekt. Koper staat ervoor in dat deze gegevens volledig en juist zijn. Bij schade ontstaan door onvolledigheid of onjuistheid van deze gegevens is Verkoper niet aansprakelijk.


DISCLAIMER:


 1. We streven ernaar om je bestelling op tijd te bezorgen, de klant en/of ontvangers zijn verantwoordelijk voor het tijdens de koop verstrekken van het volledige en juiste bezorgadres.


2. Zennies is niet verantwoordelijk voor schade geleden door de klant of ontvanger als gevolg van vermissing van producten en/of de verzendkosten van de producten of het vervangen van deze producten of op welke wijze dan ook.


3. In het geval dat je een defect of beschadigd product ontvangt, neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail. Doe dit binnen zeven dagen na ontvangst van je bestelling, bij voorkeur met een foto van het pakket en de inhoud. Stuur alsjeblieft geen producten terug zonder voorafgaande toestemming.


Alleen wanneer de producten veilig door ons zijn ontvangen en geïnspecteerd, zal een terugbetaling worden gedaan. Originele verzendkosten en invoerrechten worden niet terugbetaald. Hetzelfde geldt voor andere kosten voor het retourneren en het verzekeren van producten, tenzij anders is overeengekomen.